Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Forskning, Fiskeriverket, SMHI, Universitet

Forskning, Fiskeriverket, SMHI, Universitet

År 2016

Waters

År 2015

Waters

År 2014

Waters

År 2013

Waters (Fält- och Labarbete)
• Gradientstudie av makroalger
• Gradientstudie av bottenfauna

År 2012

Waters (Fält- och Labarbete)
• Gradientstudie av makroalger
• Gradientstudie av bottenfauna
• Utvärdering av undervattensvideo i jämförelse med dykning som visuell metod för uppföljning av marina naturtyper "Visuella metoder"
• Kartering av naturtyperna sublittorala sandbankar och rev i Västra Götaland

Göteborgs Universitet (oceanografen)
• Kontrollprogram för BOX-projektet i Byfjorden 2009-2012

År 2011

Göteborgs Universitet (oceanografen)
• Kontrollprogram för BOX-projektet i Byfjorden 2009-2012

År 2010

Göteborgs Universitet (oceanografen)
• Byfjorden – En pilotstudie för utvärdering av syresättning av Östersjöns djupvatten

År 2007

SMHI
• Zoobenthos tillstånd i Västerhavet

År 2004

Fiskeriverket
• Uppföljande undersökning av effekter av bottentrålning i Gullmarsfjorden 2004