Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Flygfotografering

Flygfotografering

Flygfotografering i kombination med digital analys är ett allt vanligare verktyg för att snabbt och effektivt kunna kartlägga förekomst av olika typer av vegetation och exempelvis musselbankar i ett kustområde.

Metoden används med fördel för att få en översiktlig bild över ett större område för att utifrån detta besluta om var närmare inventeringar i fält skall göras. Marine Monitoring har framgångsrikt använt sig av flygfotografering i ett flertal projekt, varav det mest omfattande var att inventera ålgräsängar samt att analysera täckningsgraden av fintrådiga alger i Strömstads inneskärgård under en femårsperiod.

Kontaktperson: Marina Magnusson