Svenska Engelska
Adress: Strandvägen 9, 453 30 Lysekil Telefon: +46(0)523-101 82
Mobil: +46(0)702 565 551 E-post: info@marine-monitoring.se
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Form AB

Kontakta Marine Monitoring

Bild
Professor Rutger Rosenberg, VD Specialkunskap om havets ekosystem och miljö Läs mer »
Bild
Docent Åke Granmo, Delägare Specialist på gifter i havet Läs mer »
Bild
Professor Leif Pihl, Delägare Specialist på kustzonens ekologi och miljöproblem Läs mer »
Bild
Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon. Specialist på kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg Mobil: +46 (0)702 565 551 Läs mer »
Bild
Sandra Andersson, Projektledare Sakkunnig inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi Mobil: +46 (0)727 338 981 Läs mer »
Bild
Jimmy Ahlsen, Projektledare Sakkunnig inom undervattensakustik inom marinbiologi +46 (0)727 338 980 Läs mer »
Bild
Johanna Bergkvist, Projektledare Specialkunskap taxonomi av bottenfauna Mobil: +46 (0)727 338 984 Läs mer »
Bild
Erika Norlinder, Projektledare Sakkunnig inom taxonomi Mobil: +46 (0)701084682 Läs mer »