Svenska Engelska
Marine Monitoring AB -Kunskapsföretaget inom havsrelaterade miljöfrågor. Marine Monitoring är specialiserade på kvalificerad provtagning, övervakning och bedömning av miljökvaliteten i havet.

Inom vår verksamhet genomför vi marina övervaknings- och kontrollprogram, utredningsarbeten i samband med byggnationer i havet samt inventering av marina områden.

Våra uppdragsgivare utgörs av både myndigheter och privata företag.
bild bild bild bild bild bild